Dekberichten

Riesenschnauzer zwart:

Geen berichten

Riesenschnauzer peper en zout:

Geen berichten

Middenslagschnauzer zwart:

Geen berichten

Middenslagschnauzer peper en zout:

Dekdatum: 08-05-2017
Kennelnaam: v.d.Oldert
Reu: Ivar-Ellen v.d.Oldert
Teef: Katja Chapiro
Inl: M.H van Ansem
Tel: 0493-322087 / 0640500530
Woonplaats: Milheeze
E-mail: jeannevanansem@planet.nl

Dwergschnauzer zwart:

Dekdatum: 25-05-2017
Kennelnaam: Of Dutch Spirit
Reu: Astra Fortunata Chic Choice
Teef: Jill Of Dutch Spirit
Inl: Doreen de With
Tel: 040-2068990
Woonplaats: Valkenswaard
E-mail: doreen.de.with@outlook.com

Dwergschnauzer peper en zout:

Dekdatum: 8-06-2017
Kennelnaam: van de Semshoeve
Reu: zeus pepper astronaut
Teef: grey tetis miss magia
Inl: p.m. de haas
Tel: 054094321
Woonplaats: Bunne
E-mail: peterdehaas@hetnet.nl

Dwergschnauzer zwart-zilver:

Dekdatum: 7-06-2017
Kennelnaam: Hairy Rascals
Reu: Nathan Grasant
Teef: Krissy-Angel vom Ahrensfeld
Inl: E. Hendriks
Tel: 06-22046697
Woonplaats: Bergharen
E-mail: info@hairyrascals.nl

Dekdatum: 22-05-2017
Kennelnaam: Van Gallys Choice
Reu: Greyson Genstat
Teef: Xena van Gallys Choice
Inl: Ilona van Gaalen – Weijmer
Tel: 06-29223732
Woonplaats: Enschede
E-mail: jvgaalenmexx@hotmail.com

Dwergschnauzer wit:

Geen berichten