Mededelingen Nederlandse Schnauzer Club

BELANGRIJK
Beste allemaal (leden van de NSC)
Mijn oproep op FB en in het clubblad heeft maar een paar reacties opgeleverd ☹
Daarom nogmaals de oproep:
Ik ben dringend op zoek naar alle juiste adres EN email gegevens.
Graag jullie medewerking voor een up to date ledenadministratie.
Alvast bedankt!
Groetjes Virginie

24 september
KCM te Wijchen,
Olympic Sport- en Evenementen Centrum Wijchen
Nieuweweg 203, 6603 BA Wijchen

Langs deze weg willen wij u op de hoogte brengen van het volgende:
Als u uw hond laat dekken, zorg er dan voor dat deze op naam staat van de persoon die ook op het lidmaatschapsbewijs staat.
Zodra dit niet het geval is, dit is dus ook zo als de hond staat op de naam van uw partner, wordt dit door de RvB gezien als niet lid van de NSC.
De regel zegt:
De korting die door de RvB wordt gegeven kan alleen dan worden gegeven als de naam van het lidmaatschapbewijs overeen komt met de naam van de eigenaar van de hond. In alle andere gevallen zal er geen korting worden gegeven als zijnde lid van een rasvereniging.
Tip:
Als u samen lid bent van de NSC doormiddel van een gezinslid, vraag dan een gezinslidmaatschapbewijs aan.
Hiermee voorkomt u in de toekomst problemen bij het chippen van de RvB.