Ideeënbus

Beste leden en andere lezers.

Nieuw is de ideeënbus . Wanneer U een goed idee heeft kunt U deze bekend maken via de onderstaande link. We hopen veel ideeën te ontvangen.

BVD namens het bestuur.

meldpunt@schnauzer.nl