In memoriam: Hershey

Bij deze wil ik vermelden dat onze peper en zout middenslag schnauzer Hershey (-Bleika v. Irincka) (NHSB 2039421) (Tat. No. e 3057) die op 14 september 1995 bij fokker G. A. Den Haan-Peper is geboren, op 15 juli j.l. is overleden.

Van meet af aan was hij sterk en levendig — een hond die graag achter zijn frisbee op het Roozendaalsche Veld rende. Hij verheugde zich dagelijks op zijn koekjes bij de koffie met ons. ‘s Avonds wist hij feilloos wanneer het half tien was en hij ging op dat ogenblik voor de vrouw zitten zodat zij zou weten dat het tijd voor zijn koekje was. Toen mensen op bezoek kwamen, zag hij hen als verlangde aanwinsten voor zijn roedel en hij probeerde te voorkomen dat zij de deur uit zouden gaan toen zij wilden vertrekken. Hij was lief en ook eigenwijs. Steeds concurreerde hij met de vrouw wie het laatste woord zou hebben. Het was te zien dat hij vond dat hij het beter wist dan de tweevoeters met wie hij het huis deelde. Hij kon een onderdeel van het telefoontoestel horen dat vroeger geluid maakte dan de bel en hij snelde naar het apparaat terwijl het nog stil was. Daar stond hij ernaar te kijken met de houding: “Nou! Neem maar op!”

Tijdens zijn laatste jaar leed hij aan artrose in de heupen en hij had baat aan pijnstillers met het gevolg dat hij zijn gewone rondjes tot zijn laatste week met plezier maakte. Op dat punt bleef geen eten binnen en hij is aan een gezwel in de maag overleden.

Hoogachtend,