IN MEMORIAM: MAX

Onze mooie man, onze kanjer, onze druktemaker is niet meer.
Dinsdag 15.11.2011 werd een snelgroeiende tumor in de buikholte geconstateerd met al uitzaaingen in de lever en longen. Zaterdag, 19.11.2011 hebben wij een einde moeten maken aan zijn lijden. Ongelooflijk en onbegrijpelijk en dat in de bloei van zijn leven. In deze 7 mooie jaren heeft hij ons leven kleurrijk verrijkt, het gemis is dan ook enorm. Hoe moeten we nu verder, 2 vertwijfelde baasjes, begrijpen er niets meer van.

Ben Quaedackers en Brigitte Gerringa, Tilburg