In memoriam

Graag willen wij op onze website ruimte vrijmaken voor hen die iets willen schrijven naar aanleiding van hun overleden schnauzer.
Wij hebben daarvoor ruimte in ons clubblad, maar veelal is de beschikbare ruimte onvoldoende, temeer als er ook een foto bij geplaatst moet worden. Aarzelt u niet om even kontakt op te nemen met iemand van de redactie… en de webmaster doet de rest.
E-mailadres redactie clubblad: secretariaat@schnauzer.nl
E-mailadres webmaster: webmaster@schnauzer.nl

Wij wensen een ieder heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies!