Mededelingen Nederlandse Schnauzer Club

BELANGRIJK
Per 06-12-2017 hebben voorzitter Bert de With en secretaris Doreen de With hun functie binnen het bestuur om gezondheidsredenen neergelegd. Dit is in samenspraak met de overige drie bestuursleden besloten en wij wensen Bert en Doreen veel gezondheid en vooral een verdiende rust toe!
Het bestuur gaat verder met het besturen van de N.S.C. en de functies worden voorlopig door onderstaanden overgenomen.

Waarnemend Voorzitter:
Hans Rutte
Waarnemend Secretaris:
Virginie Rutte

Langs deze weg willen wij u op de hoogte brengen van het volgende:
Als u uw hond laat dekken, zorg er dan voor dat deze op naam staat van de persoon die ook op het lidmaatschapsbewijs staat.
Zodra dit niet het geval is, dit is dus ook zo als de hond staat op de naam van uw partner, wordt dit door de RvB gezien als niet lid van de NSC.
De regel zegt:
De korting die door de RvB wordt gegeven kan alleen dan worden gegeven als de naam van het lidmaatschapbewijs overeen komt met de naam van de eigenaar van de hond. In alle andere gevallen zal er geen korting worden gegeven als zijnde lid van een rasvereniging.
Tip:
Als u samen lid bent van de NSC doormiddel van een gezinslid, vraag dan een gezinslidmaatschapbewijs aan.
Hiermee voorkomt u in de toekomst problemen bij het chippen van de RvB.