Mededelingen Nederlandse Schnauzer Club

Evert Wieldraaijer
Evert Wieldraaijer 88 jaar.
Ons bereikte het droevige bericht, dat op 11 december is overleden, Evert Wieldraaijer.
Hij was een zeer geliefde keurmeester en erelid bij onze NSC.
Wij wensen zijn vrouw Lucy en familie veel sterkte

Beer Beekman
Beer Beekman 80 jaar.
Ons bereikte het droevige bericht, dat na een kort ziekbed vrij snel op 4 November 2018 is overleden, Beer Beekman.
Na een hele onrustige tijd in de NSC, heeft Beer het Penningmeesterschap over genomen in 1998.
Beer was bijna 20 jaar penningmeester en een heel loyaal bestuurslid, een markant persoon, waarvan  de NSC veel steun heeft gehad.
Wij wensen zijn vrouw Riet, de kinderen en familieleden veel sterkte toe.

Langs deze weg willen wij u op de hoogte brengen van het volgende:
Als u uw hond laat dekken, zorg er dan voor dat deze op naam staat van de persoon die ook op het lidmaatschapsbewijs staat.
Zodra dit niet het geval is, dit is dus ook zo als de hond staat op de naam van uw partner, wordt dit door de RvB gezien als niet lid van de NSC.
De regel zegt:
De korting die door de RvB wordt gegeven kan alleen dan worden gegeven als de naam van het lidmaatschapbewijs overeen komt met de naam van de eigenaar van de hond. In alle andere gevallen zal er geen korting worden gegeven als zijnde lid van een rasvereniging.
Tip:
Als u samen lid bent van de NSC doormiddel van een gezinslid, vraag dan een gezinslidmaatschapbewijs aan.
Hiermee voorkomt u in de toekomst problemen bij het chippen van de RvB.