Ontwerpwedstrijd

Ontwerpwedstrijd Schnauzerblad in kleur, win € 200,–

Het huidige clubblad is in zwart-wit. Binnenkort willen we dit in kleur en op A4-formaat uit gaan brengen. Daartoe schrijven we een ontwerpwedstrijd uit, voor een ontwerp van:

–          De voorpagina
–          Een binnenpagina
–          De kopjes boven de verschillende onderwerpen

Het winnende ontwerp wordt beloond met € 200,–!

Wensen vanuit het bestuur:

De te gebruiken hoofdkleuren moeten natuurlijk de clubkleuren geel en blauw zijn (zie website www.schnauzer.nl)

Bij de voorpagina:

–           De pentekening met 3 Schnauzerkoppen moet terugkomen in het ontwerp, maar moet vervangbaar zijn
–          Het heeft de voorkeur dat het design van onze website terugkomt in dit ontwerp

Bij een binnenpagina

–          Het gaat hier vooral om kleurgebruik aan de boven- en onderzijde van de pagina
–          En het design van de paginanummering

De kopjes boven de verschillende onderwerpen:

Het gaat hier om kleurgebruik bij de huidige kopjes, deze mogen vernieuwd worden, de huidige mogen worden hergebruikt, en voor sommige onderwerpen hebben we nog een kopje nodig

Overzicht van de huidige onderwerpen en kopjes:

–          Nieuwe leden (voorheen ledenmutaties)
–          Dekberichten
–          Geboorteberichten
–          Kopersinfo
–          Successen
–          Tentoonstellingen
–          Gezondheid
–          Opvoeding
–          Wandelingen
–          Evenementen
–          Interview
–          Lezers schrijven
–          Hondenhumor
–          Zoals het vroeger ging/uit de oude doos (oude artikelen van vroeger) 

Wij willen uw creativiteit op geen enkele wijze inperken, daarom stellen wij geen verdere  eisen aan de wijze waarop u uw ontwerp moet aanleveren, een kleurplaat voldoet reeds. 

Maar: Indien meerdere ontwerpen in aanmerking komen voor de winst, heeft het ontwerp dat het beste voldoet aan  onderstaande wensen de voorkeur:

Deelontwerpen in vectorbestanden
Gebruik van de volgende CMYK kleurcodes:
Blauw: 90/70/0/0 (lichtblauw 75/26/0/0)
Geel: 1/22/90/1 (lichtgeel 2/0/100/0) 

Uiterste inzenddatum 8 april 2012 naar het secretariaat
info@schnauzer.nl
of:
secretariaat Nederlandse Schnauzer Club
Hoeverdijk  103
5556 VN Valkenswaard

Inzendingen worden eigendom van de Nederlandse Schnauzer Club en mogen door de N.S.C. binnen haar communicatie worden gebruikt