Show Oss 28-05-2017

Riesenschnauzer  zwart  reu
Iceheart of Dutch Spirit  openklas
1 uitmuntend CAC  CACIB en beste van het ras
keurmeester: M. Nuijen (NL)
eig: D. de With
fokker: D. de With

Riesenschnauzer  zwart  teef
Icebreaker of  Dutch Spirit  openklas
1 uitmuntend  CAC  CACIB en beste teef
en hiermee is zij Nederlands kampioen geworden
keurmeester: M. Nuijen (NL)
eig: D. de With
fokker: D. de With

 

Riesenschnauzer  peper/zout  reu
Spotting  Silver  van de Telghoeve  tussenklas
1 uitmuntend  CAC  CACIB en beste van het ras
keurmeester: M. Nuijen  (NL)
eig:  P. Scheepers
fokker: T. Kroeske

 

Middenslag Shnauzer  Zwart  reu
Masaal Self Control  jeugd klas
1 uitmuntend  JCAC CAC en beste van het ras
keurmeester:  Mr. A. Brace  (UK)
eig: I Croonen
fokker: Sabina  Favaro

Dwergschnauzer  peper & zout  teef
Zelebrität  Royal Flush   jeugdklas
1 uitmuntend  JCAC  CAC  beste jeugdhond en BOB
keurmeester: Mr. A. Brace  (UK)
eig:  M.  Könings

Dwergschnauzer zwart/zilver  reu
Bagheera-Jip vd Blessewichof  kampioensklas
1 uitmuntend  res CAC    CACIB
keurmeester:  Mr. A. Brace  (UK)
eig: H.C Calkhoven & J.A.M van den Berg
fokker: J.A.M van den Berg

 

Dwergschnauzer  zwart/zilver  teef
Cady Avalyn of Charmy’s Joy   tussenklas
1 uitmuntend CAC  CACIB en beste teef
keurmeester:  Mr. A. Brace  (UK)
eig: M. Ijzermans
fokker: M. Ijzermans

 

Dwergschnauzer  zwart/zilver  teef
Eefy-Twister  vd Blessewichof   jeugdklas
2 uitmuntend
keurmeester:  Mr. A. Brace  (UK)
eig: J.A.M vd Berg
fokker: J.A.M vd Berg